Regulamin konkursu „Janka i Mietek”(dalej: „Regulamin”)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „Janka i Mietek” (dalej: „Konkurs”) jest Wydawnictwo Książki Malki zwany dalej „Organizatorem”.
2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony w internecie, na profilu facebookowym Mała Malka (https://www.facebook.com/malamalka2) w dniach 16.03-31.03.2020 (do godziny 23:59).

II. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może zostać osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych (np. osoby niepełnoletnie) mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i darmowy.

III. PRZEBIEG KONKURSU

1. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien w okresie trwania konkursu pod postem konkursowym na facebookowym profilu Mała Malka (https://www.facebook.com/malamalka2) umieścić komentarz zawierający udokumentowanie (np. zdjęcie) wykonania siedmiu zadań. Zadania można wykonywać dowolną techniką.
2. W konkursie będą brane pod uwagę tylko komentarze nie edytowane. W celu uzupełnienia swojej odpowiedzi Uczestnik powinien dodać kolejny komentarz.
3. W konkursie będą brane pod uwagę tylko Uczestnicy, którzy wykonają wszystkie zadania. Komentarze można umieszczać do 31.03.2020 do godziny 23:59.

IV. NAGRODY

1. W Konkursie przyznane zostaną 3 nagrody w postaci egzemplarza książki „Tajemnica babci Teimy” autorstwa Michała Targosza.
2. Fundatorem nagród jest Wydawnictwo Książki Malki.
3. Nagrody zostaną przyznane 3 Uczestnikom, którzy wykonają siedem zadań i odpowiedzą na siedem pytań i udokumentują to pod postami w czasie trwania konkursu. Jury będzie brało pod uwagę pomysłowość oraz staranność wykonanych prac.
4. Lista laureatów zostanie zamieszczona na profilu Mała Malka w ciągu 5dni roboczych od zakończenia konkursu.
5. Laureaci otrzymają nagrody drogą pocztową. Nagrody zostaną wysłane najszybciej jak to tylko będzie możliwe (w zależności od sytuacji epidemiologicznej).

V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu.
2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu oraz w celu zamieszczenia listy laureatów na profilu facebookowym Mała Malka. Będą również konieczne do wysłania nagród na wskazany przez Uczestnika adres.
3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania nagród i wysłania przesyłki.
5. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych.
6. Pełna treść polityki prywatności Organizatora jest dostępna pod adresem: https://ksiazkimalki.pl/polityka-prywatnosci/

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Konkurs prowadzony jest niezależnie od serwisu Facebook, w związku z czym serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Konkurs.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu pod warunkiem, że zmiany nie będą miały wpływu na prawa nabyte Uczestników.