Regulamin konkursu „Szafanek” (dalej: „Regulamin”)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „Szafanek” (dalej: „Konkurs”) jest Wydawnictwo Książki Malki zwany dalej „Organizatorem”.
2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony w internecie, na profilu instagramowym (https://www.facebook.com/wydawnictwo_ksiazki_malki) w dniach 27.11.2020 – 02.12.2020 (do godziny 20:00).

II. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może zostać osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych (np. osoby niepełnoletnie) mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i darmowy.

III. PRZEBIEG KONKURSU

1. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien w okresie trwania konkursu pod postem konkursowym na instagramowym profilu Wydawnictwa Książki Malki (https://www.instagram.com/wydawnictwo_ksiazki_malki) umieścić komentarz zawierający krótki wierszyk, którego bohaterem będzie Szafanek – góralek przylądkowy. Wierszyk ma zawierać przynajmniej cztery wersy tekstu.
2. W konkursie będą brane pod uwagę tylko komentarze nie edytowane. W celu uzupełnienia swojej odpowiedzi Uczestnik powinien dodać kolejny komentarz.
3. Teksty mają być skierowane do dzieci i nie mogą zawierać nieprzyzwoitych i obraźliwych wyrażeń. Komentarze można umieszczać do 02.12.2020 do godziny 20:00.

IV. NAGRODY

1. W Konkursie przyznana zostanie nagroda w postaci egzemplarza książki „Szafan, ma niszma? Szafan, co słychać?” autorstwa Michała Targosza i Alicji Małkowskiej oraz maskotka wykonana ręcznie, przedstawiająca góralka syryjskiego.
2. Fundatorem nagród jest Wydawnictwo Książki Malki.
3. Nagrody zostaną przyznane Uczestnikowi, który wykona zadanie poprawnie. Jury będzie brało pod uwagę pomysłowość i oryginalność tekstów. Teksty uczestników mają być ich własnymi utworami, bez zapożyczeń od osób trzecich.
4. Laureat zostanie ogłoszony na profilu Wydawnictwa Książki Malki (https://www.instagram.com/wydawnictwo_ksiazki_malki) 03.12. 2020.
5. Laureat otrzyma nagrodę poprzez usługę kurierską lub paczkomatową. Nagrody zostaną wysłane najszybciej jak to tylko będzie możliwe (w zależności od sytuacji epidemiologicznej).

V. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu.
2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu oraz w celu zamieszczenia listy laureatów na profilu instagramowym Wydawnictwa Książki Malki (https://www.instagram.com/wydawnictwo_ksiazki_malki). Będą również konieczne do wysłania nagród na wskazany przez Uczestnika adres.
3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania nagród i wysłania przesyłki.
5. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych.
6. Pełna treść polityki prywatności Organizatora jest dostępna pod adresem: https://ksiazkimalki.pl/polityka-prywatnosci/

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Konkurs prowadzony jest niezależnie od serwisu Instagram, w związku z czym serwis Instagram nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Konkurs.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu pod warunkiem, że zmiany nie będą miały wpływu na prawa nabyte Uczestników.